Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Podno grijanje

Multibeton sustavi podnog grijanja


Prednosti korištenja MULTIBETON sustava za podno grijanje postižu se modularnim polaganjem cijevi po pojednim prostorijama. Time se postiže jednolika temperatura u prostoru i nema strujanja zraka (prašine).

Ako se podno grijanje pravilno dimenzionira, dobije se veća toplinska udobnost radi povoljnog temperaturnog profila u prostoru, temperatura može biti 1- 2° niža od radijatornog grijanja, što znači 6-12% uštede energije.

Stoga se MULTIBETON podno grijanje koristi sa najnižim temperaturama grijanja, dok vlažnost zraka ostaje na visokom stupnju, što je korisno za Vaše zdravlje.

  • Instaliranje u toplom stanju, pri čemu su cijevi napunjene vrućom vodom, što omogućuje postavljaje bez napetosti pri savijanju. Time se osigurava duži životni vijek cijevi.
  • Koristi se čelični raster za polaganje cijevi pri čemu se ugrađuje standardna toplinska izolacija niskih cijena, a prema Pravilniku štednje energije.
  • Više od 40 godina "prijatelj očuvanja energije". Ovaj slogan je važniji nego ikad. Cijene plina, nafte i električne energije iznimno rastu i graditelji zahtijevaju ekonomične i pouzdane sustave grijanja.