Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Sunce

Kontaktirajte nas

Naša lokacija
Eko modul d.o.o.

Bednjanska 8a,
10000 Zagreb, Hrvatska
Tel.: + 385 1 3042 406
Fax.: + 385 1 3042 407
OIB: 49343172597

ekomodul(at)eko-modul.hr
www.eko-modul.hr

Direktor

Damir Mažuranić, dipl. ing. stroj.

Voditelj ugovaranja

Jasna Mažuranić, dipl. ing. građ.

Podaci

· Naziv i skraćeni naziv tvrtke EKO MODUL d.o.o..
· Sjedište tvrtke Zagreb, Crnatkova 14
· Sud kod kojega je tvrtka upisana u Sudski registar Trgovački sud u Zagrebu
· Broj pod kojim je tvrtka upisana u Sudski registar 080715432
· OIB: 49343172597
· Iznos temeljnog kapitala trgovačkog društva 301.000,00 kn ,uplaćen u cjelosti
· Prezimena i najmanje jedno ime člana uprave društva DAMIR MAŽURANIĆ
· Tvrtka i sjedište institucije kod koje se drži račun i broj tog računa PARTNER BANKA d.d. HR 9324080021100037145, RAIFFESEN BANK AUSTRIA D.D. HR 3824840081105298078