Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Sustavi za pripremu tople vode i centalno grijanje za velike potrošače –SUNimpact

SUNimpact - sunčani sustav za velike objekte

Sunčani sustav SUNimpact nudi optimalno rješenje za centralno grijanje i grijanje tople vode. SUNimpact sustav može zadovoljiti sve zahtjeve objekta najrazličitijih veličina i energetskih zahtjeva. Raspon područja pokrivanja sunčanih kolektora SUNimpact sustava kreće se od 20 m² pa sve do 1000 m².

Shematski prikaz izgleda SUNimpact sustava