Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

    Hidroizolacija

  • Tehničko savjetovanje vezano za odabir materijala i detalje izvedbe bazirano na 18 godišnjem iskustvu izvođenja HI.
  • Distribucija ECB folija Extrubit i TPO folija Extrupol našeg dugogodišnjeg partnera iz Njemačke, firme SCHEDETAL koju predstavljamo na hrvatskom tržištu od 1997. godine. Naši radnici su licencirani izvođači firme Schedetal.
  • Izvodimo HI u visoko i niskogradnji sa svim vrstama krovnih i temeljnih folija, HDPE membranama, bentonitnim tepisima, bitumenskim trakama, te mazivim izolacijama.