Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Izvođenje HI sa bitumenskim trakama na objektima visokogradnje

King Cross, Zagreb

PB, Zagreb

Cenzus, Zagreb

Zagrebtower

Grand centar

West Gate, parkiralište