Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Načini pričvršćenja

Mehanički opterećeni

Utjecaj vjetra i broj vijaka računan prema DIN 1055 dio 4.

Mehanički učvršćeni krov

Mehanički učvršćeni krov je optimalno rješenje za sve vrste krovnih konstrukcija.