Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Sustavi za pripremu tople vode – spremnik unutar objekta – COMFORT

Tipovi sustava

Sustav Öko Lite Comfort Lite® Comfort I Comfort II
Kolektori 2× CC-A 2× CC-A/F 4× CC-A 5× CC-A2
Dimenzije [mm] 1900×1080×90 2200×1275×95 1900×1080×95 1990×1080×95
Površina 4,1 m² 5,5 m² 8,2 m² 10,2 m²
Težina 2×40 kg 2×50 kg 4×40 kg 5×40 kg
Toplinski spremnik SBW-FA 300 SBW-FA 300 SBW-FA 400 SBW-FA 500
Nazivni obujam 300 l 300 l 400 l 500 l
Visina 1790 mm 1790 mm 1839 mm 1853 mm
Promjer 610 mm 310 mm 680 mm 760 mm
Težina 131 kg 131 kg 158 kg 170 kg

Shematski prikaz

Shematski prikaz sustava za pripremu tople vode

  1. Sunčane zrake upadaju na kolektor i zagrijavaju tekućinu u kolektoru.
  2. Regulator kontrolira pohranu topline u toplinskom spremniku.
  3. Pumpa prenosi zagrijanu tekućinu u toplinski spremnik.
  4. Zagrijana tekućina zagrijava vodu pohranjenu u toplinskom spremniku kako bi se koristila za tuširanje, perilice za rublje, perilice za suđe i sl.
  5. Pričuvni sustav za grijanje koristi se kao osiguranje za kontinuiranu isporuku tople vode za vrijeme loših vremenskih uvjeta.