Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Načini ugradnje

Ugradnja na krov

Ovaj sustav se preporučuje za ugradnju kolektora na postojeći krov. Sunčani kolektori se postavljaju brzo i jednostavno te pristaju na sve uobičajene krovne pokrove.

Ugradnja na ravni krov

Sunčani kolektori ugrađuju se na okvir koji se smješta na ravni krov ili tlo. Problem ne predstavlja ni vertikalna instalacija, a kolektori se mogu uklopiti i u fasadu.

Ugradnja u krov

Sustav namijenjen za ugradnju u nove objekte ili obnavljanje pokrova starih objekata. Sunčani kolektori potpuno su integrirani u krovni pokrov uz 100% vodonepropusnost.