Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Regulatori

Model Opis
SR 6.6 12/24 V, maksimalna struja 6 A, zaštita od dubokog pražnjenja, 145×97×24 mm, 150g, priključne stezaljke 4 mm²/6 mm², IP 32
SR 8.8 12/24 V, maksimalna struja 8 A, zaštita od dubokog pražnjenja, 145×97×24 mm, 150g, priključne stezaljke 4 mm²/6 mm², IP 32
SR1515 12/24 V, maksimalna struja 15 A, zaštita od dubokog pražnjenja, 350g, priključne stezaljke 25 mm², IP 32
SR1515 M 12/24 V, maksimalna struja 15 A, zaštita od dubokog pražnjenja, 350g, priključne stezaljke 25 mm², IP 32, LED displej
SR 2020 12/24 V, maksimalna struja 20 A, zaštita od dubokog pražnjenja,350g, priključne stezaljke 25 mm², IP 32
SR 2020M 12/24 V, maksimalna struja 20 A, zaštita od dubokog pražnjenja, 350g, priključne stezaljke 25 mm², IP 32, LED displej
SR 3030 12/24 V, maksimalna struja 30 A, zaštita od dubokog pražnjenja,350g, priključne stezaljke 25 mm², IP 32
SR 3030M 12/24 V, maksimalna struja 30 A, zaštita od dubokog pražnjenja, 350g, priključne stezaljke 25 mm², IP 32, LED displej
SUNmaxima MPP - regulator 12/24 V, maksimalna struja 20 A, zaštita od dubokog pražnjenja