Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Sunčane elektrane

Sunčane elektrane se zbog prikljčka na javnu distribucijsku mrežu nazivaju još i umreženi (on grid) sustavi. Sastoje se od fotonaponskih modula spojenih serijski ili paralelno, spojne kutije, glavne sklopke za odvajanje, izmjenjivača sinhroniziranog s naponom i frekvencijom javne mreže te brojila predane, odnosno oduzete energije.
Umreženi sustavi su jednostavni: fotonaponski paneli iz sunčevog zračenja proizvode istosmjernu struju, istosmjerna struja se preko izmjenjivača pretvara u izmjeničnu struju koja se predaje u distribucijsku mrežu.
Spajanje s mrežom može se oblikovati na dva načina. Pri prvom načinu spajanja električna energija koju proizvodi fotonaponski sustav služi za snabdijevanje potrošača u kućanstvu dok se proizvedeni višak mjeri i daje u mrežu. Drugi način spajanja je spajanje izmjenjivača i mjernog brojila direktno na mrežu čime se sva proizvedena električna energija predaje u mrežu. Potrošač se u tom slučaju napaja preko drugog voda koje ima svoje brojilo. Drugin način spajanja povoljniji je za potrošače jer se proizvodnja iz fotonaponskih sustava potiče.

Prema instaliranoj snazi umreženi fotonaponski sustavi dijele se na sustave do 10 kW, od 10 kW do 30 kW, i preko 30 kW. Vlada Republike Hrvatske 2007. godine donijela je tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora i kogeneracije.

Prema tom tarifnom sustavu sunčane elektrane dijele se i potiću:

  • sunčane elektrane instalirane snage do uključivo 10 kW - 3,8397 kn/kWh
  • sunčane elektrane instalirane snage od 10 kW do uključivo 30 kW - 3,38880 kn/kWh
  • sunčane elektrane instalirane snage veće od 30 kW - 2,3715 kn/kWh

Sunčane elektrane se mogu izgraditi na svakoj raspoloživoj površini koja ima povoljnu orjentaciju (krovovi trgovačkih centara, proizvodne hale, neiskorištena zemljišta...)