Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Autonomni sustavi

Autonomni fotonaponski sustavi nazivaju se još i samostalni (off grid) sustavi. Autonomni FN sustavi služe isključivo za pokrivanje potreba potrošača koji nisu spojeni na javnu elektroenergetsku mrežu. Osnovna namjena autonomnih FN sustava je pohranjivanje proizvedene energije u akumulatore kako bi se omogućila opskrba potrošača energijom tijekom noći ili usljed nepovoljnih vremenskih uvjeta. Sutav se sastoji od fotonaponskih modula, akumulatora, regulatora za kontrolirano punjenje i pražnjenje baterije te izmjenjivača ako se koriste potrošači koji rade na izmjeničnu struju.

S obzirom na namjenu danas se najčešće primjenjuju tri osnovne izvedbe autonomnih FN sustava:

  • za opskrbu pojedinih potrošaća
  • za opskrbu više trošila istosmjernom strujom
  • za opskrbu više trošila izmjeničnom strujom.

Takvi sustavi omogućuju izvor potrebnih količina energije na mjestima gdje nema javne elektroenergetske mreže ili je cijena priključka na mrežu previsoka.

Autonomni FN sustavi najčešće se primjenjuju:

  • kućanstva, turizam i ugostiteljstvo
  • cestovni i željeznički promet (rasvjeta, parkirni automati)
  • telekomunikacije (repetitori, bazne stanice)
  • poljoprivreda (crpke za vodu, električne ograde)
  • mjerne postaje i uređaji, alarmni i dojavni uređaji, informativni stupovi...

Prednosti autonomnih FN sustava:

  • štite okoliš, nema održavanja, jednostavno se ugrađuju, lako se proširuju
  • nema računa za opskrbu električnom energijom