Eko modul d.o.o. - Hidroizolacija, termoizolacija, solarna energija i solarni kolektori

Vjetroelektrane

Solarni kolektori

Sunčane zrake upadaju na kolektore i zagrijavaju tekućinu u kolektoru. Tako zagrijana tekućina se kroz zatvoreni sustav provodi s i krova do tavana kuće prenoseći sunčevu toplinu koja se preko izmjenjivača topline pohranjuje u toplinski spremnik. Instaliranjem većeg broja solarnih kolektora omogućeno je prikupljanje veće količine energije koja se može koristiti za grijanje tople vode ili kao zamjena za sustav centralnog grijanja.

Kako rade sustavi grijanja tople vode?

Shematski prikaz sustava za pripremu tople vode

  1. Sunčane zrake upadaju na kolektor i zagrijavaju tekućinu u kolektoru.
  2. Regulator kontrolira pohranu topline u toplinskom spremniku.
  3. Pumpa prenosi zagrijanu tekućinu u toplinski spremnik.
  4. Zagrijana tekućina zagrijava vodu pohranjenu u toplinskom spremniku kako bi se koristila za tuširanje, perilice za rublje, perilice za suđe i sl.
  5. Pričuvni sustav za grijanje koristi se kao osiguranje za kontinuiranu isporuku tople vode za vrijeme loših vremenskih uvjeta.

Prednosti korištenja sunčeve energije

  • Smanjuju potrošnju fosilnih goriva.
  • Smanjuju troškove održavanja bojlera zbog kraćeg vremena rada.
  • Ulaganje u budućnost kroz inovativnu tehnologiju.
  • Potpuno automatsko upravljanje uz pomoć pametnog regulatora.